Lyckat höstevent med Jönköpings kommun

1669216628414 1210x423 - Lyckat höstevent med Jönköpings kommun

Idag har vi haft ett Höstevent tillsammans med Jönköpings kommun där vi har lyssnat på intressanta föredrag och diskuterat högaktuella ämnen som återbruk/cirkulär ekonomi, hållbarhetsrapportering, energieffektivisering och hållbart byggande.

Ett 50-tal deltagare som arbetar med miljödiplomering i Jönköping var på plats på UPPTECH i Jönköping.

Tack till Anna Bergström, Erikshjälpen Second Hand, Human Bridge och Jönköpings kommuns fastighetsutveckling AB för tankeväckande föredrag och goda exempel!

1669216628414 1030x743 - Lyckat höstevent med Jönköpings kommun
Linda Hassel, Jönköpings kommun och Jörgen Johansson, Miljöstrategen