,

Nätverksträff för miljödiplomerade verksamheter

unknown 1210x423 - Nätverksträff för miljödiplomerade verksamheter

Idag hade vi nätverksträff för miljödiplomerade verksamheter på Upptech i Jönköping.

Jens Ottosson informerade först om nyheter kopplat till miljödiplomering och SUSA/Svensk Miljöbas. Därefter fick vi lyssna på att antal intressanta föredrag och goda exempel från några miljödiplomerade verksamheter.

– Emelie Ramsö berättade först om Länsförsäkringar Jönköpings imponerande hållbarhetsarbete och hur de arbetar framåt.

– Sofia Randhede & Dan Hämäläinen berättade om det nytänkande konceptet Juneretur som Jönköpings kommuns verksamheter använder för att förlänga livslängden på olika produkter inom kommunen på ett smart enkelt sätt.

– Linda Hassel informerade om Jönköpings kommuns nya hållbarhetsprogram som omfattar hela 184 delmål kopplade till både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Bra inspiration och trevligt nätverkande!

unknown 1030x965 - Nätverksträff för miljödiplomerade verksamheter
Emelie Ramsö, Länsförsäkringar Jönköping
unknown 1 1030x978 - Nätverksträff för miljödiplomerade verksamheter
Dan Hämäläinen och Sofia Randhede, Jönköpings Kommun
unknown 2 1030x919 - Nätverksträff för miljödiplomerade verksamheter
Linda Hassel, Jönköpings kommun